Buddhismus

Diamantová cesta patří do školy Karma Kagjü tibetského buddhismu. Učení zde používaná pocházejí přímo od historického Buddhy, který se narodil před 2600 lety v Indii jako princ Siddhártha Gautama.

Po dlouhém duchovním hledání rozvinul všechny kvality své mysli a dosáhl stavu nepodmíněného a trvalého štěstí – osvícení. I když je buddhismus kvůli svým vnějším znakům považován za světové náboženství, buddhisté ho vidí spíše jako soubor metod, které nám pomáhají rozvíjet naše vnitřní schopnosti.

Co je buddhismus?

Buddha učil účinné metody, které vedou k osvícení. Meditace nám umožňuje na vlastní kůži prožít to, co jsme předtím pochopili intelektuálně.

Buddha své žáky neustále vybízel, ať o jeho vysvětleních kriticky přemýšlejí, než je začnou aplikovat ve vlastním životě. Díky tomuto přístupu v buddhismu neexistují žádná dogmata a je tedy otevřený vědeckému poznání i vývoji společnosti.

Dnešní buddhismus lze rozdělit na tři hlavní směry:
• „Malá cesta“ (skt. theraváda)
• „Velká cesta“ (skt. mahájána)
• „Diamantová cesta (skt. vadžrajána)

Cíle těchto tří škol jsou ve velké míře totožné. Nicméně znatelně se liší ve stylu učení a ve vnější formě. Buddhismus Diamantové cesty v tradici linie Karma Kagjü je dnes jednou z nejvíce rozšířených forem buddhismu na Západě.

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü

Linie Karma Kagjü je jednou ze čtyř velkých škol tibetského buddhismu. Jako linie přímého ústního odkazu klade největší důraz na meditaci a vysvětlení přímo od učitele.

Linie Karma Kagjü začala s historickým Buddhou a v Indii a v Tibetu se vyvinula v praktickou cestu k osvícení. Asi před 1000 lety buddhističtí mistři Náropa a Maitrípa a také známí jogíni Marpa a Milarepa položili základy naší linie.

Od 12. století je držitelem linie Karmapa v nepřerušené linii reinkarnací – tak, jak to při několika příležitostech předpověděl Buddha. Druhý Karmapa je tak považován za prvního vědomě se zrozujícího lamu Tibetu. Od té doby je Karmapa hlavou linie Karma Kagjü a také v současnosti je zodpovědný za pokračování této linie.

Lama Ole Nydahl: Buddhismus na západě

V souladu s přáním 16. Karmapy založili lama Ole a Hannah Nydahlovi po celém světě více než 650 center buddhismu Diamantové cesty, která fungují pod duchovním vedením 17. Karmapy Thinle Thaje Dordžeho.

Centra a meditační skupiny umožňují zájemcům přístup k autentickým meditacím a vysvětlením buddhismu Diamantové cesty. Lama Ole dokáže jedinečným způsobem za podpory svých center přivádět lidi blíže k těmto učením, a to způsobem odpovídajícím životu na Západě.

Míříte do EC? Registrujte se jednoduše emailem!

Meditace

Srdečně vás zveme k vyzkoušení hlubokých meditací budhismu Diamantové cesty.
Více…

Události

Kalendář akcí dá dobrý přehled o všech událostech, které se v Evropském centru konají a to pro nové lidi i pro praktikující.
Více…

Dojmy

Spousta fotek, videí i virtuálních prohlídek vytvořené v Evropském centru za posledních 10 let. Čistá inspirace. Hodně zábavy při prohlížení.
Více…