Nadace buddhismu Diamantové cesty

Zákonným vlastníkem Evropského centra je Nadace buddhismu Diamantové cesty (Buddhismus Stiftung Diamantweg) založená v roce 1999.

Cílem nadace je uchovat živý odkaz buddhismu Diamantové cesty a umožňovat přístup k této stovky let staré moudrosti laickým buddhistům moderního světa.

Jaké jsou aktivity nadace?

Jako mezinárodní nezisková organizace slouží Nadace buddhismu Diamantové cesty pro uchování nadčasové Buddhovy moudrosti v západním světě a zpřístupňuje ji všem, kdo o ni mají zájem a chtějí ji využít ve svém každodenním moderním životě.

Nadace má sídlo v Německu a je celosvětově aktivní ve zprostředkovávání prastarých učení a kultury linie tibetského buddhismu Karma Kagjü. Těžištěm práce organizace je podpora meditačních center pro laické buddhisty, pořádání kulturních akcí a podpora vědeckého výzkumu.

Projekty Nadace buddhismu Diamantové cesty

Nadace buddhismu Diamantové cesty si dala za úkol shromažďovat, uchovávat a vystavovat cenné objekty tibetského umění. Nadace pečuje o unikátní sbírku buddhistických uměleckých předmětů z Tibetu a Nepálu, která již byla vystavována v Evropském parlamentu a ve městech Innsbruck, Londýn, Mnichov, Berlín, Hamburk a dalších.

Buddhismus a věda – toto téma představuje další pole, na kterém nadace usiluje o porozumění mezi východním a západním světem. Prostřednictvím pořádání sympozií vytváří dialog, který propojuje jednak nejnovější vědecké objevy a jednak vhledy do podstaty skutečnosti, které v Diamantové cestě pocházejí přímo od Buddhy.

Nadace Diamantové cesty je pozitivním příspěvkem naší společnosti i na poli vzdělávání. Spolupracuje se státními orgány v Německu i dalších zemích pro to, aby byly vytvořeny vysoce kvalitní učební materiály o buddhismu k použití na školách.

Podpora Nadace buddhismu Diamantové cesty

Nadace buddhismu Diamantové cesty je registrovaná nezisková organizace založená na idealismu, která financuje svoje projekty z větší části pomocí příspěvků od soukromých osob.

Podpořit Nadaci buddhismu Diamantové cesty je možné formou dobrovolnické práce, darováním finanční částky, materiální pomocí, nebo darováním buddhistických uměleckých předmětů. Kdo by si přál podpořit Nadaci buddhismu Diamantové cesty i po uplynutí svého života, může učinit příslušné ustanovení v poslední vůli. To zaručí, že majetek, nemovitost nebo životní pojištění dotyčného může pokračovat v práci pro dobro všech bytostí a poskytovat stálou podporu pro buddhistické projekty.

Detailní informace a způsob, jak je možné nadaci přímo podpořit, najdete na jejích webových stránkách.

Evropské centrum

Evropské centrum je mezinárodní místo setkávání, které zachovává živoucí transmisi Budhismu Diamantové cesty.
Více…

Panství Hochreute

Budovy ve více než 100 let staré vile Gut Hochreute jsou zasazené v překrásných horách regionu Allgäu s nádherným výhledem na jezero „Großer Alpsee“.
Více…

Podpora

Evropské centrum provozují dobrovolníci hlavně díky darům z celého světa. Jak podpořit Evropské centrum?
Více…