Stúpa

Stúpy symbolizují dokonalost podstaty mysli.

Stúpy se stavěly po staletí v Asii a v Evropě je tomu zhruba od roku 1982. Jejich symbolika je mnohostranná: zastupují například různé druhy buddhovských moudrostí, ale také společenství praktikujících, sanghu.
Říká se, že duchovní vliv stúp je tak velký, že ti, kteří je uctívají, podílejí se na jejich stavbě, nebo pobývají v jejich blízkosti prožívají jejich pozitivní účinek jako zdroj míru, štěstí a prosperity.

Stúpa dlouhého života

Na pozemcích Evropského centra pod vilou, se nachází Stúpa dlouhého života, někdy také nazývaná Stúpa dokonalého vítězství. To upomíná na dobu, kdy Buddha na prosbu svých žáků o tři měsíce prodloužil svůj život. Také to poukazuje na to, že během života byl Buddha schopen předat celou šíři svého učení.

Ti, kdo obcházejí stúpu po směru hodinových ručiček a dělají při tom přání pro dobro všech bytostí zakoušejí požehnání, které jim umožní prožít dlouhý, smysluplný a příkladný život.

Inauguraci této stúpy prostřednictvím tradičního obřadu provedl Šerab Gjalcchen rinpočhe, který je pro svůj hluboký soucit vysoce respektovanou osobou v oblasti Himálaje.

Hluboký význam stúp

Kromě již zmíněných vlastností jsou připisovány stúpám tyto blahodárné kvality:

  • Stúpa pročišťuje atmosféru ve svém okolí a umožňuje tím, aby se zde mohli znovuzrodit realizovaní učitelé.
  • Může díky ní probíhat rozvoj dharmy (Buddhova učení).
  • Existence stúp v Evropě znamená, že přenos buddhismu z Asie do Evropy je podpořen a učení zde zakoření.
  • Stúpa přináší mír a prosperitu zemi, ve které je postavena.
  • Ochraňuje oblast, kde stojí, například buddhistická centra.

Lobpön Cečchu rinpočhe

Lobpön Cečchu rinpočhe (1918 – 2003) byl jedním z nejuznávanějších buddhistických mistrů meditace v Himálaji. Nebyl jen prvním učitelem Hannah a Oleho Nydahlových, ale také klíčovou postavou, která propojovala rozličné buddhistické komunity v této oblasti.

Díky jeho energii a inspiraci bylo postaveno v Evropě 16 stúp, největší pozornost byla věnována Španělsku. V roce 1994, poblíž města Vélez-Malaga dohlížel na stavbu stúpy Káláčakry, jejímž posláním je zachování míru, a pro město Benálmádena vytvořil plán stavby 33 m vysoké Stúpy osvícení, jejíhož dokončení se bohužel již nedočkal.

Lobpön Cečchu rinpočhe byl příkladem výjimečného praktikujícího, ačkoli nebyl nikdy považován za zvláštní inkarnaci v tradičním pojetí. Když se ho 16. Karmapa zeptal, jestli chce vědět, kým ve skutečnosti byl, rinpočhe jen odpověděl: „Ne, děkuji!“.

Míríte do EC? Registrujte se jednoduše emailem!

Meditace

Srdečně vás zveme k vyzkoušení hlubokých meditací budhismu Diamantové cesty.
Více…

Nadace Budhismu

Mezinárodní Nadace buddhismu Diamantové cesty zachovává na Západě Buddhovu nadčasovou moudrost.
Více…

Dojmy

Spousta fotek, videí i virtuálních prohlídek vytvořené v Evropském centru za posledních 10 let. Čistá inspirace. Hodně zábavy při prohlížení.
Více…