Podpora Evropského centra

Návštěvníci Evropského centra bývají překvapeni, když slyší, že je do značné míry podporováno dobrovolnickou prací a prostřednictvím darů.

Nejenom koupě a fáze dalšího budování Gut Hochreute, ale i denní provoz a údržba je umožňována idealisty z celého světa. Níže jsou vysvětleny jednotlivé pilíře, na kterých stojí projekt Evropského centra, a také to, jak je možné projekt podpořit.

Financování a podpora

Evropské centrum stojí na několika pomyslných pilířích. Lidé, kteří se přestěhovali do Immenstadtu nebo přímo do Evropského centra se podílejí dobrovolnou prací na běžné údržbě i na dalším rozvoji celého projektu. Uplatňují zde svoje zkušenosti a dovednosti ve vlastním volném čase souběžně se svými profesními I rodinnými aktivitami. Totéž platí pro mnoho návštěvníků z dalších oblastí Německa i ze zahraničí.

Koupě centra i nová výstavba byla financována z darů shromážděných buddhisty Diamantové cesty po celém světě.

Provozní náklady i fond rezerv vznikají mnoha způsoby:

  1. Zisky z přednášek a kurzů
  2. Pravidelné měsíční příspěvky z celého světa
  3. Běžné dary
  4. Příjmy z pronájmu
  5. Prodej knih, meditačních pomůcek apod …
  6. Zisky z prodeje jídla a nápojů

Všechny finanční a rozpočtové položky týkající se této oblasti jsou pod dohledem zkušených dobrovolníků z neziskové organizace a Nadace buddhismu Diamantové cesty (Buddhismus Stiftung Diamantweg).

Jak podpořit EC

Evropské centrum je financováno díky dotacím a podporovatelům z celého světa. Jak podpořit EC a stát se členem iniciativy WeGrowEC?
Více…

Výpomoc v EC

Evropské centrum se vždy spoléhalo na pomoc mnoha lidí. Jaký je nejlepší způsob, jak můžete pomoci svým talentem nebo zálibou?
Více…